© Team FAPVL-Chất lượng là danh dự.

Địa chỉ: 112-123 Thanh Khuê Động - Thôn Long Tuyền - Lâm An Phủ.

Giang hồ đất chật người đông - Hảo hữu thì ít, cừu nhân thì nhiều.